نظریات انقلاب اسلامی ایران
55 بازدید
محل نشر: روزنامه رسالت / مورخ 23 و 24 بهمن ماه 1386
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/11/23
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در بهمن ماه 57 تا کنون نظریه پردازی های مختلفی درباره علل و عوامل و چرایی انقلاب صورت گرفته است. تمایلات سیاسی و بینش های اجتماعی نویسندگان و نگاه از بیرون و درون به انقلاب باعث گستردگی این نظریات شده است. اهمیت این بحث نیز در این است که اگر ماهیت این عمل سیاسی را درک نکنیم نمی توانیم مسائل امروز ایران را بشناسیم و بر مبنای آن اولویت بندی درستی درباره نیازهای امروز انقلاب داشته باشیم. در این بررسی به مباحث توصیفی مانند شاخصه های انقلاب و مباحث تبیینی که چرایی انقلاب را در بر دارد، می پردازیم.