نگاهی به نظریات جدید میشل فوکو
38 بازدید
محل نشر: نشریه دانشجوئی تافردای دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در سوم ژوئن ۱۹۹۷ گروهی از سیاستمداران آمریکایی بیانیه ای در تشریح اصول خود منتشر کردند که پروژه قرن جدید آمریکایی نام گرفت. این بیانیه، تغییرات بنیادی در سیاست های آمریکا را توصیه می کرد. افرادی چون «دونالد رامسفلد»، «الیوت کوهن»، «دیک چنی»، «زلمای خلیل زاد»، و «فرانسیس فوکویاما» که بعدها به عنوان محافظه کاران نوین آمریکا در دولت بوش پسر به کار گرفته شدند، وجود داشتند. بسیاری از محققین اعتقاد دارند که اندیشه های «لئو اشتراوس» و «فوکویاما» تأثیر فراوانی بر دیدگاههای سیاسی محافظه کاران نوین آمریکا داشته است.